تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

بادگیر برج‌هایی هستند که برای تهویه بر بام خانه‌ها ساخته می‌شود. بادگیر را همچنین بالای آب انبارها و دهانهٔ معدن‌ها برای تهویه می‌سازند. در خانه‌ها هوای خنک از بادگیر، که نوع ابتدایی تهویهٔ مطبوع به شمار می‌رود، به اتاق‌های طبقهٔ همکف یا زیرزمین‌ها فرستاده می‌شود. بادگیر از عناصر و سمبل‌های معماری ایرانی هستند ولی امروزه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه استفاده می‌شوند.

 

 

 

تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

تکنولوژی اصیل بادگیر های ایرانی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه