نقش همسر در بهداشت روان دوران بارداری

 نقش همسر در بهداشت روان دوران بارداری

 

نویسنده: دکتر فاطمه رنجبر کوچکسرایی
 

به دلیل افزایش نیازهای عاطفی زن در دوران بارداری و افزایش احساسات وابستگی در وی و هم چنین به دلیل نگرانی های خاص مادر در دوران بارداری، لازم است که حمایت و توجه و محبت همسر در تمام دوران بارداری همراه زن باردار باشد تا بدین گونه تنش و اضطراب زن کاهش یابد و زمینه برای رشد و نمو مناسب جنین در رحم مادر فراهم شود.
بسیار خوب است که زن باردار و همسرش ساعاتی از روز را در کنار هم نشسته و در مورد نامگذاری فرزند آینده ی خود، در مورد شیوه های تربیتی او و تصمیماتی که برای آینده ی فرزند خود دارند با یک دیگر صحبت کنند. بهتر است که از یکی دو ماه قبل از زمان وضع حمل، زن و شوهر به همراه یک دیگر برای تهیه ی وسایل نگهداری نوزاد آینده، اقدام کنند تا از این طریق احساس مادر و پدر شدن در آن دو هر چه بیش تر تقویت شود و هم چنین آمادگی زن باردار برای زایمان و شیفتگی او برای رسیدن هر چه زودتر زمان وضع حمل افزایش یابد؛ این مسئله موجب کاهش اضطراب در طول دوره ی زایمان می شود. بسیار مهم است که در دوران بارداری و خصوصاً زمان های نزدیک وضع حمل، حتی در صورتی که خانواده با مشکلات اقتصادی مواجه است شوهر به گونه ای رفتار کند که همسرش احساس امنیت اقتصادی نماید تا از بروز تنش و اضطراب در وی جلوگیری کند.
مطالعات جدید نشان داده اند که حضور پدر در زمان وضع حمل می تواند نقش بسیار برجسته ای در کاهش تنش و اضطراب زن و در نتیجه در کاهش دردهای زایمانی مادر داشته باشد، به طوری که توصیه می کنند مرد در زمان زایمان همسرش بالای سر او حاضر باشد و دایماً او را نوازش کند و به او آرامش بدهد تا روند وضع حمل با سهولت بیش تر و تنش کم تری انجام شود.
در هر حال، تغییرات طبیعی احساسات زن در دوران بارداری مسئله ی بسیار بغرنجی می باشد که در این موارد ممکن است همسر به کلی گیج شود و نتواند دلیلی برای حالت های روحی گوناگون زن پیدا کند، خصوصاً اگر زن برای اولین بار باردار شده باشد و یا از نظر داشتن ویارهای دوران حاملگی مشکل داشته باشد.
در این گونه موارد باید سعی کند حمایت های عاطفی بیش تری نسبت به همسر خود داشته باشد و با اطلاعات کافی در مورد حاملگی و زایمان او را یاری دهد، تا این دوران به خوبی و راحتی سپری شود. پدر در حین حاملگی مادر، احساس می کند از معرکه بیرون رانده شده است. مخصوصاً مردانی که انتظار دارند همسر مانند مادر با آن ها رفتار کند و اگر پدر از سرچشمه ی این افکار آگاه نباشد به شکل های مختلف رفتار خاص نشان می دهد. مثلاً از زیر مسئولیت خانوادگی شانه خالی می کند یا دیر به من��ل می آید.
اگر همسر متوجه این موضوع نباشد ناسازگاری به وجود خواهد آمد. تشریک مساعی شوهر در دوران حاملگی و زایمان برای تقویت و آرامش روحیه ی همسر تأثیر زیادی دارد.
منبع مقاله :
رنجبر کوچکسرایی، فاطمه؛ (1389)، بهداشت روان زنان در دوران بارداری: روان و حاملگی، تهران: نشر قطره، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه