چه مادرانی در معرض خطر ابتلا به بیماریهای روان پزشکی قرار دارند؟

 چه مادرانی در معرض خطر ابتلا به بیماریهای روان پزشکی قرار دارند؟

 

نویسنده: دکتر فاطمه رنجبر کوچکسرایی
 

خطر ابتلا به بیماری های روان پزشکی در مادرانی که وضعیت های خاصی دارند و تحت تأثیر عوامل زیر قرار می گیرند، بیش تر از سایرین است.
- مادرانی که سابقه ی افسردگی یا اختلال روان پزشکی دارند خصوصاً اگر این مشکل در طول دوران بارداری روی داده باشد.
- مادرانی که سابقه ی قاعدگی دردناک دارند و بارداری آنان در سنین پایین ایجاد می شود؛ هم چنین اولین بارداری مادر را در معرض خطر قرار می دهد.
- زمانی که سابقه ی بیماری روانی در خویشاوندان نزدیک وجود دارد، و زن باردار از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دارد.
- زمانی که حمایت اجتماعی مناسبی از زن باردار به عمل نمی آید.
- وقتی حوادث ناگوار زندگی برای وی پیش می آید.
- وقتی که روابط زناشویی زن ناپایدار است و در روابط با همسر خود مشکل دارد.
- زمانی که زن باردار نسبت به حاملگی خود بی اعتناست.
منبع مقاله :
رنجبر کوچکسرایی، فاطمه؛ (1389)، بهداشت روان زنان در دوران بارداری: روان و حاملگی، تهران: نشر قطره، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه