کاهش وزن دیدنی یک زن(عکس قبل و بعد)

کاهش وزن دیدنی یک زن(عکس قبل و بعد)

3-Kaheshe Vazn[wWw.KamYab.ir]
زنی که با خوردن روزانه دو وعده ناهار و دو وعده شام وزنش به بیش از ۱۳۹ کیلوگرم رسیده بود ،پس از آنکه به او گفته شد اضافه وزنش منجر به مرگ وی خواهد شد، ۷۶ کیلو وزن کم کرد…
زنی که با خوردن روزانه دو وعده ناهار و دو وعده شام وزنش به بیش از ۱۳۹ کیلوگرم رسیده بود ،پس از آنکه به او گفته شد اضافه وزنش منجر به مرگ وی خواهد شد، ۷۶ کیلو وزن کم کرد.
استیسی اسمیت ۲۴ ساله در بیرون از خانه مخفیانه در طول روز غذا می خورد و هنگام بازگشت به خانه نیز در حالی که به مادرش در پخت غذا کمک می کرد، ناهار دوم را می خورد.

1-Kaheshe Vazn[wWw.KamYab.ir]

در طول مدرسه نیز مادرش همیشه یک ناهار کامل برای او تدارک می دید و اطلاع نداشت که استیسی در مدرسه نیز غذاهای مجانی دریافت می کند.
استیسی پیش از برگشت مادر ۴۵ ساله اش از سر کار و آماده کردن شام، برای خودش شام درست می کرد و بعد وعده دوم شام را نیز با خانواده صرف می کرد.

2-Kaheshe Vazn[wWw.KamYab.ir]

پس از آنکه او بسیار چاق شد، مادرش به او گفت که از این وحشت دارد که دختر جوانش ممکن است پیش از او، مرگ به سراغش آید.
پس از این صحبت و ناراحتی مادرش، استیسی تصمیم به کاهش وزن گرفت و از سایز ۲۸ انگلیسی به سایز ۱۰ رسید.
به گفته استیسی ، او وقتی تنها سه سال داشت شروع به اضافه وزن کرد و بدون اطلاع مادرش خوراکی و پاکت های چیپس و.. را به اتاق خوابش برده و می خورد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه